Fot: Kapliczka na wodzie / Dolina Prąnika

Fot: Dolina Prądnika

Fot: Zamek w Ojcowie / Dolina Prąnika

 

 • W 2021 roku, Zespół Realizacji Filmów Agencji Info-Press we współpracy i na zlecenie partnerów realizować będzie kilka
  wybranych tematycznie filmów w ramach Projektu „Integracja Sztuki”.
   Podejmowane do realizacji filmy muszą tematycznie
  być związane z promocją kultury i sztuki, prezentacją artystów i twórców, prezentacją obiektów lub instytucji kultury, wybranych obiektów o charakterze zabytkowym, historycznym i sakralnym lub prezentację wydarzeń artystycznych i kulturalnych 


 • Pojekt „Integracja Sztuki” realizowany jest od 2015 roku i związany bezpośrednio z organizacją międzyregionalnego programu
  promującego m.in. sztukę malarstwa.

  Organizatorami Projektu
  "Integracja Sztuki" są Fundacja Centrum Art-Plus i Instytut DeArte oraz Formacja Producencka "Grupa-21".
  Agencja Info-Press jest partnerem Projektu oraz producentem wykonawczym i koordynatorem realizacji wybranych filmów
   
 • W ramach tego Projektu realizowane mogą być i dofinansowywane ze środków programowych oraz pozyskanych środków finansowych od mecenasów i partnerów filmy informacyjne, mające też znamiona filmów promocyjnych lub edukacyjnych.
  Do realizacji w ramach Projektu kierowane są filmy, które uzyskały pozytywną opinię Rady Artystycznej.


 • Decyzja o realizacji i dofinansowaniu w 2021 r. wybranych kilku filmów w ramach Projektu "Integracja Sztuki", podjęta została
  m.in. w związku z realizacją w 2021 roku Ogólnopolskiego Konkursu Filmowego "Świat Bibliotek & Świat Kultury", który odbędzie się
  na jesieni w Chrzanowie. Ogłoszenie konkursu zaplanowano w lipcu b..r.   /  Strona Konkursu Filmowego ...
  zobacz->  /

 • Filmy, które są brane pod uwagę do realizacji w ramach Projektu i które mogą być dofinansowane, ustalane są na podstawie
  wstępnych propozycji tematycznych Rady Artystycznej Projektu, a ich realizacja jest dofinansowywana w ramach całego Projektu
  ze środków programowych.

 • Materiały informacyjne o planowanych filmach, zasadach ich realizacji oraz zasadach dofinansowań w ramach Projektu,
  przesyłane są bezpośrednio do zainteresowanych instytucji i jednostek

 • Ilość filmów do realizacji w ramach Projektu wraz z dofinansowaniem jest ograniczona.
   
       • KONTAKT:   Zespół Realizacji Filmów  DAI Info-Press  
                         -  
        e-mail:  filmy.infopress@poczta.fm

 

 

Trailer filmu edukacyjnego..zobacz >

Strona konkursu filmowego..zobacz>

Strona informacyjna filmu dokumentalnego
"Życzenia dla papieża.Tak było grane" .. zobacz>

 

..........................................................................................................................................................

Agencja Info-Press od 2020 roku jest współproducentem  filmów realizowanych wspólnie z innymi partnerami.

Realizowane filmy to m.in:

 • Film edukacyjny  "DZIECIAKI II" - świat dzieci w malarstwie
 • Film promocyjny  Ogólnopolskiego Konkursu Filmowego
 • Film dokumentalny  "TAK BYŁO GRANE. PAPIEŻ Z POLSKI"
 • Film dokumentalny "Klimaty Doliny Prądnika"
 • Film informacyjny  "COVID-19.Wiedza to nie wszystko"

  Kilka krótkich informacji o realizowanych filamach na stronie Agencji Info-Press  ..|  
  zobacz->

..........................................................................................................................................................

Film dokumentalny o Festiwalu "Gadafest"
     Stowarzyszenie Twórcownia, organizator Festiwalu Muzycznego  GADAFEST. złożyło wniosek
do Projektu "Integracja Sztuki"  o realizację i dofinansowanie filmu dokumentalnego o Festiwalu, który uzyskał pozytywną opinię Rady Artystycznej.
    31 lipca realizowane były zdjęcia podczas festiwalu w Książu Wielkim, aktualnie trwają prace
nad zdjęciami okołofestiwalowymi.  Ukończenie filmu planowane jest w październiku 2021 r. 

- strona Festiwalu na FB..... |
zobacz>
...................................

Film dokumentalny "Parki Krakowa"
     Trwają też prace wstępne nad przygotowaniem do realizacji  filmu dokumentalnego  
pt. "Parki Krakowa", dzięki pozytywnemu zaopiniowaniu projektu filmu przez Radę Artystyczną Projektu "Integracja Sztuki" i planowanemu dofinansowaniu filmu.
     Film prezentować będzie wszystkie tereny parkowe w obszarze administracyjnym Krakowa,
uwzględniając aspekty historyczne i kulturowe związane z tymi miejscami.  
Decyzja o terminie i zakresie realizacji zdjęć do filmu podjęta będzie do połowy października b.r.
Zakończenie prac nad filmem planowane jest na wiosnę 2022 roku.
...................................

Film „Wpisane w historię”
Film dokumentalny prezentujący wybrane ciekawe i zabytkowe obiekty o charakterze sakralnym
i historycznym , przedstawiający fragmenty historii, ciekawostki z obiektów, ważne wydarzenia, itp.
    Obiekty do filmu planowane są z ustalonego rejonu, wybranych miejscowości w okolicach
rejonu Doliny Prądnika,  w której w Ojcowie znajduje się słynna Kapliczka na wodzie.
    Projekt filu ten uzyskał pozytywną opinię Rady Artystycznej i jest  kolejnym filmem, którego realizacja jest  przygotowywana.  Rozpoczęcie zdjęć planowane jest we wrześniu lub październiku.
Aktualnie prowadzone są niezbędne ustalenia z gestorami wybranych obiektów.
Film w części będzie dofinansowywany w ramach Projektu „Integracja Sztuki”

...................................

Film dokumentalny o Teatrze Kolejarza w Krakowie
Trwają prace nad przygotowaniem do realizacji filmu o nieistniejącym już Teatrze Kolejarza.
Z inicjatywą realizacji tego filmu poświęconego nieistniejącej, a kiedyś bardzo popularnej
i znaczącej scenie teatralnej Krakowa wystąpiła Fundacja Grupa Adalex oraz aktorzy Grupy Teatralnej Adalex.
Aktualnie trwają prace nad scenariuszem oraz zbieraniem materiałów dokumentalnych.
Rozpoczęcie zdjęć planowane jest wstępnie na listopad b.r.

Teksty o Teatrze Kolejarza:
--  Ostatni plebejski teatr Krakowa (Onet) ... |  
zobacz>
--  Teatr Kolejarza wraca we wspomnieniach (Gazeta Krakowska)...   |  
zobacz>
...................................

Film dokumentalny "Klimaty Doliny Prądnika"
W 2020 roku rozpoczęły się pierwsze zdjęcia do filmu dokumentalnego "Klimaty Doliny
Prądnika".  
W bieżącym roku zdjęcia są kontynuowane.
Film w szerszym zakresie, prezentować będzie popularną Dolinę, wraz z jej częścią znajdująca
się na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego.

Zakończenie prac nad filmem , planowane jest na wiosnę 2022 roku.

...................................

 

 

    Agencja Info-Press realizuje filmowe newslettery , poświęcone tematom i projektom związanym z kulturą i sztuką oraz działalnością instytucji kultury.  Aktualnie newsletterey realizowane są wyłacznie dla wybranych instytucji w ramach  podjetej współpracy.  
Poszerzenie zakresu prac, planowane jest dopiero od końca września b.r.

..........................................................................................................................................................

         Newsletter filmowy, to tak naprawdę krótki filmik będący filmową relacją poświeconą wybranemu tematowi z danej dziedziny.
Często tą formę przekazu informacji stosuje wiele agencji informacyjnych a także redakcji portali informacyjnych.

 

Przykładowe newslettery filmowe realizowane przez Deutsche Welle:

.............................................................................................................................................................

    

 

   • Dziennikarska Agencja Informacyjna Info-Press  -  e-mail:  redakcja.infopress@poczta.fm
     
   • Zespół Realizacji Filmów  DAI Info-Press  -  e-mail:  filmy.infopress@poczta.fm

   • strona Agencji Info-Press ...  |  więcej->  

 

|   <<<  Strona Agencji Info-Press - powrót   |